flaplinks

Yay or naystip

Home

Polls & enquête module

Met behulp van de webmanager is het eenvoudig vragen met antwoorden op te voeren. Een bezoeker kan een antwoord aangeven of stemmen en daarna kan direct de uitslag worden bekeken.

Een enquete is uitgebreider en de antwoorden worden opgeslagen in een database. Op een aparte websitepagina, alleen toegankelijk voor u, kunnen de antwoorden grafisch worden weergegeven. Dit is een handige marketingtool!