flaplinks

Databasestip

Home

Database koppelingen

Om op een website gegevens uit te wisselen met achterliggende systemen is het van belang dat er koppelingen kunnen worden gemaakt met het CMS. Dit zijn vaak maatwerk oplossingen waarbij gegevens worden uitgewisseld met achterliggende systemen. Denk aan voorraadsystemen, boekhoudsystemen en CRM systemen.

Afhankelijk van de gewenste functionaliteit wordt soms ook gekozen voor een simpeler tussenoplossing en gewerkt met een im- en export functie.