flaplinks
meertalig stip
Home

multi-language enabled

De E-line webmanager heeft standaard de mogelijkheid om een website in verschillende talen te voeren.
Een website in een andere taal is geen kopie van dezelfde website, de teksten moeten apart worden geplaatst in de gewenste taal. En kunnen daarmee dus ook makkelijk worden aangepast aan de lokale omstandigheden. De achterliggende gedachte is dat er voor een ander taalgebied vaak toch ook net iets andere informatie nodig is. 

Overigens kan er bijvoorbeeld wel uit dezelfde database worden gewerkt. In de Document Manager kan worden aangegeven of bijvoorbeeld een bepaald product op de ene site wel en op de ander site niet moet worden getoond.