flaplinks

Classified infostip

Home

For your eyes only

Wanneer u specifieke informatie wilt laten zien aan bepaalde bezoekers van uw website dan is het met deze module mogelijk dat een bezoeker inlogt en specifiek op hem toegesneden informatie ziet. In de webmanager kunt u groepen of individuen specificeren die bepaalde gedeelten van de websites of zelfs bepaalde artikelen wel of niet kunnen zien. 

Deze module is ook goed bruikbaar voor intranet toepassingen waarbij bijvoorbeeld bepaalde afdelingen toegang hebben tot hun eigen documenten.