flaplinks

Access grantedstip

Home

Access control

Dit is een standaard onderdeel van de E-line webmanager. Hiermee kan worden aangegeven wie welke rechten heeft om iets te wijzigen op de website. Bijvoorbeeld: er zijn verschillende productmanagers die de informatie over hun product bijhouden op de site. Zij mogen alleen wijzigingen doorvoeren in de webmanager op hun eigen productpagina's.