flaplinks

Handleiding

Home

Menustructuur

De site content bestaat uit menu items. Deze menu items zijn erg belangrijk, omdat zij de navigatie tussen de verschillende niveau's (levels) vertegenwoordigen.
Het hoogste level is altijd www en de gekozen talen (Nederlands, Engels, Frans etc.) bij het inrichten van de website. De levels www en de taallevels kunnen niet in de webmanager worden aangepast, dat doen wij . Maar binnen de verschillende taallevels kunt u zoveel items aanmaken als u wilt.

In het E-Line CMS wordt niet alleen gesproken over menu items, maar ook hoe deze items zich met elkaar verhouden. We gebruiken hiervoor de aanduidingen menu en submenu. Er is geen beperking in het aanmaken van menu onderdelen en submenu's. U kunt de structuuropbouw vergelijken met de Windows Verkenner (Explorer).

Als u start met het aanmaken van menu items, dan kunt u zien dat u deze kunt nestelen – bij elkaar houden. Op deze manier kunt u verschillende hierarchische levels maken.

Zodra u een submenu item aanmaakt in een bestaand menu item dan zal er een [+] teken verschijnen. Dit betekent dat het betreffende menu item submenu items heeft, die vervolgens zichtbaar kunnen worden gemaakt door te klikken op het [+] teken. Hetzelfde principe als het uitklapmenu in Windows.
Behalve submenu's kan ieder menu item ook een article bevatten. Hierin staat tekst eventueel aangevuld met beeldmateriaal.