flaplinks

Handleiding

Home

Gebruikte termen en tekens

expand all Hiermee kunt u de hele webstructuur in één keer openklappen.
collapse all Het omgekeerde is ook mogelijk, namelijk alle menu items te sluiten, waardoor alleen het www-item blijft staan. Dit is vooral makkelijk als uw website veel items bevat en de lijst te lang is om overzichtelijk te zijn.
 (-) Verwijderen van een menu item.
 (+) Toevoegen van een menu item of een artikel.
menu Een menu item is altijd zichtbaar in de menu structuur. Een menu item kan meerdere artikelen bevatten.
artikel Een artikel is de inhoud van een menu item. Hierin plaatst u uw teksten en plaatjes.
module In de kolom module kunt u aangeven of dit menu item wordt gebruikt voor een bepaalde module; bijvoorbeeld shortcuts om uw nieuwsitems op de door u gewenste pagina te laten verschijnen.
volgorde Zodra een menu item meerdere menu items onder zich heeft, kunt u door op edit te klikken de volgorde aanpassen.
beveiliging Beveiliging van de verschillende menu items
link Met link wordt bedoeld het aanmaken van een interne link naar een ander menu item.
verplaats Hiermee kunt u een menu item verplaatsen.