flaplinks

Handleiding

Home

Links maken in het CMS

Een hyperlink of kortweg link is een verwijzing naar:

  • Een andere pagina binnen dezelfde website (interne link);
  • Een pagina bij een andere website (externe link);
  • Een bestand op een server (filelink);
  • Een koppeling naar de e-mail software (e-mail link) .
  • Een andere plek op dezelfde pagina (anker); 

Door op een link te klikken wordt er een nieuwe pagina, het bestand of de e-mail software geopend.
In standaard HTML wordt een link weergegeven door een blauwe kleur en onderstreept. Tegenwoordig kan aan een link in elke kleur worden gemaakt.

Een link kan gekoppeld worden aan een stuk tekst of een afbeelding.