flaplinks

Creative work werk

Dutron

werk arrow
rits
detail

Dutron, een Nederlandse organisatie met een grote technische assemblage faciliteit in Srem, Polen.


Opdracht/briefing: 
Een website in 3 talen met verschillende functies in dezelfde lay-out. De Nederlandse en Engelse site moeten vooral informatief zijn en een goed beeld geven van de technische mogelijkheden van het bedrijf. De Poolse site is vooral ook belangrijk  voor het werven van personeel en het bedrijf voor te stellen aan medewerkers.  

Uitwerking:
www.dutron.nl
webdesign: standaard template 
Lay-out is steeds hetzelfde, inhoudelijk kan de klant zoals gewenst steeds een eigen invulling geven.