flaplinks

Creative work werk

Kuiper en van 't Spijker

werk arrow
rits
volgende afbeelding
detail

Kuiper en van't Spijker, een gerenommeerd en modern notariskantoor.


Opdracht/Briefing:
Een website waarbij het notariskantoor wordt voorgesteld. 
Mooi fotomateriaal werd aangeleverd. Op basis daarvan moest de website worden vormgegeven. 

Uitwerking:
www.ksnotarissen.nl