flaplinks

Perfect help

Home

API rechten activeren

O m de API te activeren doorloop je deze stappen. NB: Administrator rechten nodig

  1. Klik op instellingen
  2. Klik op applicatie instellingen
  3. Klik op rechten  
  4. Klik op applicatie instellingen
  5. Klik de juiste rechten aan

Hier vind je een screenshot hoe je de API rechten activeert in Perefctview.